in ,

מיקוד לבגרות בלשון – תחביר | סיכום לבגרות בלשון

מיקוד לבגרות בלשון – מסלול תחביר 70%

לפניכם מפורטים הנושאים הנדרשים לבגרות בלשון 70% במסלול תחביר. הנושאים מפורטים ״על קצה הקרחון״, ויש לוודא שהתלמיד מכיר כל נושא ונושא לקראת בחינת הבגרות בתחביר.


הנושא
פירוטהתייחסות במבחן
1כתיבה טיעוניתזיהוי רכיבי הטיעון: נימוק, דוגמה, בדגש על טענת נגד והפרכתהשאלות הבנה על טענת הכותב כתיבת טיעון בשאלת עמ״ר
2אמצעי שכנוע בטקסטמטען שלילי – ביקורתי, שדה סמנטי, שאלות רטוריות, הגזמה, נימת הכותב, ציטוט והסגראמצעים רטוריים, מאזכרים
3כתיבה ממגזתמיזוג רעיונות מאחדים, שזירת רעיונות ייחודיים, אזכור מקורות וכתיבת ביבליוגרפיהסקירה על סמך המאמרים
4שם המספר ומילות היחסמספר מונה, ספירה סתמית, ניקוד זכר ונקבההטיית מילות יחס, דיוקי הגייה 
5ניקוד אותיות השימושמש״ה וכל״בדיוקי הגייה בשם המספר
6חלקי הדיבורפועל, שם פועל, שם עצם, שם פעולה, סמיכותכולל תפקידי מילות השאלה
7תקינות תחבירית ופיסוקחלקי הדיבור, התאמה במין ובמספר, שלילה בהווה, בחלקים כוללים, תנאי בטל, פיסוק תקיןזיהוי שיבושים בקטע אנסין, הסבר השיבוש ותיקונו.
8דו משמעותבחלקי הדיבור, בתפקידים תחביריים, בפסוקית לוואי, בהסגרהמרה למשפט חד משמעי, כתיבת שאלה מבהירה
9תפקידים תחביריים נושא, סתמי, אוגדים, נשוא, מורחב, קיומי, מודלי, תמורה, לוואי, מושא, תיאור וקפ״הזיהוי התפקיד התחבירי, המרות, משפט חיווי
10קשרים לוגייםכל הקשרים הלוגיים ומילות הקישורהמרות, פירוק משפטים
11פירוט, הכללה וחלקים כולליםביטוי מכליל, יצירת הכללה, פירוט, חלקים כוללים, תמורה מפרטת, קשר לוגי בין חלקים כולליםהתפקיד התחבירי של הביטוי המכליל והחלק הכולל
12סוג המשפטפשוט, ייחוד, מחובר (איחוי), מורכבזיהוי סוג המשפט, המרות
13פסוקיות ומילות שעבודכולל פסוקית מצומצמת ומורכבתהתפקיד התחבירי, המרות 
14פרגמטיקההתרומה של חלקי המשפט למסר של הכותבהתפקיד הרטורי / המטרה של הכותב
15סתמיותגוף נסתרים, פסוקית נושא, פעלים סביליםפירוט הדרך ליצירת סתמיות
16דרכי מסירהדיבור ישיר, דיבור עקיף, הסגרהמרות מעקיף לישיר או להסגר, פעלי אמירה

Written by עידן

מה קורה קוראים וקוראות יקרים:)?

אני עידן ואני המנהל והמייסד של אתר Widgeti ואת ערוץ היוטיוב שלנו:)

אני מגיל קטן חיי ונושם טכנולוגיה!
מהwindowsXP ועד היום אני אוהב טכנולוגיה, לומד טכנולוגיה ונכון לשלוש שנים האחרונות גם כותב ומפיק תכני טכנולוגיה.

סמארטפון - iPhone11 | מחשב: MacBook Pro 15" 2017

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דו משמעות | סיכום לבגרות בלשון

בואו נסתכל על הצד החיובי😂 חג שמח ומלא בריאות😷❤️